Τοποθεσία
Ξενώνες
Σεμινάρια & Εκδηλώσεις
Φωτογραφίες
Κείμενα
Τιμές
Επικοινωνία
Ελληνική Έκδοση English Version
counter

"Τέτοιος είναι, λοιπόν, αυτός που τηρεί το σωστό
μέσον όρο, είτε επιδέξιος λέγεται είτε ευτράπελος."
(Ηθικά Νικομάχεια Δ. 14, 40 - Αριστοτέλης)

Καλώς εσμίξαμε!

"Ευτραπελία" στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (βλ. "Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη) αναφέρεται ως η ικανότητα να ζεις "ευτραπέλιον βίον" που σημαίνει να γνωρίζεις πού, πότε και πώς χρησιμοποιείς τον αστεϊσμό στις κοινωνικές συναλλαγές και στην επικοινωνία.

Σημαίνει ακόμη το "πνευματώδες" και εμπεριέχει την έννοια του αυτοσαρκασμού, της αυτοκριτικής, του παιχνιδιού και παράλληλα του εσωτερικού στοχασμού, του διακριτού ή δυσδιάκριτου χαμόγελου στοιχεία που τονίζουν τη "γιορτή" του ανθρώπου.

Συνιστά χώρο και τρόπο εναλλακτικής ζωής στην ψυχαγωγία, στην παιδεία, στο πολιτισμό και στην επικοινωνία σήμερα.